Kurzy odborné přípravy - požární ochrana

V naší učebně pořádáme kurzy pro získání odborné způsobilosti v požární ochraně (Preventista PO, Technik PO, Odborně způsobilá osoba PO).

Kurzy odborné přípravy Odborně způsobilých osob a Techniků PO realizujeme i jako rekvalifikační kurzy podle paragrafu 108 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o přípravné kurzy pro pracovní činnost Technik požární ochrany (v rozsahu 100 hodin) a Osoba odborně způsobilá (v rozsahu 120 hodin).

TERMÍNY PRO ROK 2018:
leden/únor (OBSAZENO), květen (OBSAZENO), září/říjen (OBSAZENO), říjen/listopad (OBSAZENO)

TERMÍNY PRO ROK 2019:
leden/únor

Termín nejbližšího kurzu pro ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PO:

21. ledna - 25. ledna 2019 (I. týden)

4. února - 8. února 2019 (II. týden)

18. února - 22. února 2019 (III. týden)

+ dva dny opakování před zkouškou v březnu 2019

Termín nejbližšího kurzu pro TECHNIKY PO:

28. ledna - 1. února 2019 (I. týden)

11. února - 15. února 2019 (II. týden)

+ dva dny 27. a 28. února 2019 (z důvodu exkurze u Hasičského záchranného sboru)

+ dva dny opakování před zkouškou v březnu 2019

V případě zájmu o kurzy odborné způsobilosti v požární ochraně nás kontaktujte na email kraso@kraso.cz

Preventista PO

Doba trvání odborné přípravy:

1/2 den

Cena odborné přípravy:

1 000,- Kč + 21 % DPH
1 210,- Kč včetně DPH

Odborná příprava je určena:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly preventisty PO na pracovištích nebo preventivních úsecích.

Odborná příprava je zaměřen zejména na:

Tato odborná příprva je zakončena ověřením vědomostí na učebně.

Technik požární ochrany

Doba trvání kurzu:

2 týdny + 2 dny pro možnost exkurze u jednotky požární ochrany + 2 dny opakování před zkouškou

Cena kurzu:

12 700,- Kč + 21 % DPH
15 367,- Kč včetně DPH

Kurz je určen:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly technika požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob.

Obsah kurzu je zaměřen zejména na:

Součástí tohoto kurzu je exkurze u jednotky PO. Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Doba trvání kurzu:

3 týdny + 2 dny opakování před zkouškou

Cena kurzu:

14 700,- Kč + 21 % DPH
17 787,- Kč včetně DPH

Kurz je určen:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly odborně způsobilé osoby u právnických a podnikajících fyzických osob.

Kurz je zaměřen zejména na:

Součástí tohoto kurzu je exkurze u jednotky PO. Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

Členové preventivní požární hlídky

Doba trvání odborné přípravy:

1/2 den

Cena odborné přípravy za všechny členy hlídky:

2 000,- Kč + 21 % DPH
2 420,- Kč včetně DPH

Odborá příprava je určena:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly členů preventivní požární hlídky.

Obsah odborné přípravy je zaměřen zejména na:

Tato odborná příprava zakončena ověřením vědomostí na učebně.

Osnovy všech kurzů a odborných příprav jsou koncipovány tak, aby splňovaly požadavky předpisů na úseku požární ochrany. Přístup k posluchačům je individuální a je vždy přizpůsoben podmínkám, ve kterých frekventant pracuje. Rozsah kurzu může být po vzájemné dohodě upraven v rozsahu právních předpisů. Konání kurzu je možné jak v naší odborné učebně, tak u zákazníka.

Foto naší učebny a zázemí pro pořádání školení a odborné přípravy:

člen Profesní komory požární ochrany

Kontakt

Prodejna a učebna:

Mukařovského 1986/7
155 00 Praha 5
Tel: 235 516 625

Kancelář:

Kroftova 3
150 00 Praha 5
Tel/fax: 257 317 653

NONSTOP volejte:

Mobil: 603 323 142

E-mail:

kraso@kraso.cz