Kurzy odborné přípravy - požární ochrana

V naší učebně pořádáme kurzy pro získání odborné způsobilosti v požární ochraně (preventista PO, technik PO, odborně způsobilá osoba PO).

Kurzy odborné přípravy Odborně způsobilých osob a Techniků PO realizujeme i jako rekvalifikační kurzy podle paragrafu 108 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o přípravné kurzy pro pracovní činnost Technik požární ochrany (v rozsahu 100 hodin) a Osoba odborně způsobilá (v rozsahu 120 hodin).

TERMÍNY PRO ROK 2018:
leden/únor (OBSAZENO), květen (OBSAZENO), září/říjen (OBSAZENO), říjen/listopad (zahájení 29. října 2018)

Termín nejbližšího kurzu pro ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PO:

29. října - 2. listopadu 2018 (I. týden)

12. listopadu - 16. listopadu 2018 (II. týden)

26. listopadu - 30. listopadu 2018 (III. týden)

+ dva dny opakování před zkouškou na začátku prosince 2018

Termín nejbližšího kurzu pro TECHNIKY PO:

29. října - 2. listopadu 2018 (I. týden)

12. listopadu - 16. listopadu 2018 (II. týden)

+ dva dny 27. a 28. listopadu 2018 (z důvodu exkurze u Hasičského záchranného sboru)

+ dva dny opakování před zkouškou na začátku prosince 2018

V případě zájmu o kurzy odborné způsobilosti v požární ochraně nás kontaktujte na email kraso@kraso.cz

Preventista PO

Doba trvání odborné přípravy:

1/2 den

Cena odborné přípravy:

1 000,- Kč + 21 % DPH
1 210,- Kč včetně DPH

Odborná příprava je určena:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly preventisty PO na pracovištích nebo preventivních úsecích.

Odborná příprava je zaměřen zejména na:

Tato odborná příprva je zakončena ověřením vědomostí na učebně.

Technik požární ochrany

Doba trvání kurzu:

2 týdny + 2 dny pro možnost exkurze u jednotky požární ochrany + 2 dny opakování před zkouškou

Cena kurzu:

12 500,- Kč + 21 % DPH
15 125,- Kč včetně DPH

Kurz je určen:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly technika požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob.

Obsah kurzu je zaměřen zejména na:

Součástí tohoto kurzu je exkurze u jednotky PO. Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra (o účasti na zkouškách před komisí si rozhoduje každý posluchač samostatně).

Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Doba trvání kurzu:

3 týdny + 2 dny opakování před zkouškou

Cena kurzu:

14 500,- Kč + 21 % DPH
17 545,- Kč včetně DPH

Kurz je určen:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly odborně způsobilé osoby u právnických a podnikajících fyzických osob.

Kurz je zaměřen zejména na:

Součástí tohoto kurzu je exkurze u jednotky PO. Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra (o účasti na zkouškách před komisí si rozhoduje každý posluchač samostatně).

Členové preventivní požární hlídky

Doba trvání odborné přípravy:

1/2 den

Cena odborné přípravy za všechny členy hlídky:

2 000,- Kč + 21 % DPH
2 420,- Kč včetně DPH

Odborá příprava je určena:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly členů preventivní požární hlídky.

Obsah odborné přípravy je zaměřen zejména na:

Tato odborná příprava zakončena ověřením vědomostí na učebně.

Osnovy všech kurzů a odborných příprav jsou koncipovány tak, aby splňovaly požadavky předpisů na úseku požární ochrany. Přístup k posluchačům je individuální a je vždy přizpůsoben podmínkám, ve kterých frekventant pracuje. Rozsah kurzu může být po vzájemné dohodě upraven v rozsahu právních předpisů. Konání kurzu je možné jak v naší odborné učebně, tak u zákazníka.

Foto naší učebny a zázemí pro pořádání školení a odborné přípravy:

člen Profesní komory požární ochrany

Kontakt

Prodejna a učebna:

Mukařovského 1986/7
155 00 Praha 5
Tel: 235 516 625

Kancelář:

Kroftova 3
150 00 Praha 5
Tel/fax: 257 317 653

NONSTOP volejte:

Mobil: 603 323 142

E-mail:

kraso@kraso.cz