Kurzy odborné přípravy - požární ochrana

V naší učebně pořádáme kurzy pro získání odborné způsobilosti v požární ochraně (Preventista PO, Technik PO, Odborně způsobilá osoba PO).

Kurzy odborné přípravy Odborně způsobilých osob a Techniků PO realizujeme i jako rekvalifikační kurzy podle paragrafu 108 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o přípravné kurzy pro pracovní činnost Technik požární ochrany (v rozsahu 100 hodin) a Osoba odborně způsobilá (v rozsahu 120 hodin).

TERMÍNY PRO ROK 2020:
leden/únor (OBSAZENO), duben/květen (zahájení 27. dubna), září/říjen (zahájení 7. září)

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO KURZU:

1. týden - 1. část = 27. 4. - 29. 4. 2020 (Odborně způsobilá osoba + Technik PO)

1. týden - 2. část = 5. 5. - 6. 5. 2020 (Odborně způsobilá osoba + Technik PO)

2. týden = 18. 5. - 22. 5. 2020 (Odborně způsobilá osoba + Technik PO)

3. týden = 1. 6. - 5. 6. 2020 (Odborně způsobilá osoba celý týden, Technik PO pouze 3 dny - 2. až 4. 6. 2020)

+ dvoudenní opakování před zkouškou 23. 6. a 26. 6. 2020

V případě zájmu o kurzy odborné způsobilosti v požární ochraně nás kontaktujte na email kraso@kraso.cz

Preventista PO

Doba trvání odborné přípravy:

1/2 den

Cena odborné přípravy:

1 600,- Kč + 21 % DPH
1 936,- Kč včetně DPH

Odborná příprava je určena:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly preventisty PO na pracovištích nebo preventivních úsecích.

Odborná příprava je zaměřen zejména na:

Tato odborná příprva je zakončena ověřením vědomostí na učebně.

Technik požární ochrany

Doba trvání kurzu:

2 týdny + 3 dny výuky včetně exkurze u jednotky požární ochrany + 2 dny opakování před zkouškou

Cena kurzu:

13 900,- Kč + 21 % DPH
16 819,- Kč včetně DPH

Kurz je určen:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly technika požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob.

Obsah kurzu je zaměřen zejména na:

Součástí tohoto kurzu je exkurze u jednotky PO. Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

Odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Doba trvání kurzu:

3 týdny + 2 dny opakování před zkouškou

Cena kurzu:

14 800,- Kč + 21 % DPH
17 908,- Kč včetně DPH

Kurz je určen:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly odborně způsobilé osoby u právnických a podnikajících fyzických osob.

Kurz je zaměřen zejména na:

Součástí tohoto kurzu je exkurze u jednotky PO. Obsah tohoto kurzu pokrývá svým rozsahem požadavky na teoretické znalosti a praktické zkušenosti ke zkouškám odborné způsobilosti.

Tento kurz je zakončen zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

Členové preventivní požární hlídky

Doba trvání odborné přípravy:

4 hodiny

Cena odborné přípravy za všechny členy hlídky:

2 000,- Kč + 21 % DPH
2 420,- Kč včetně DPH

Odborá příprava je určena:

osobám, které budou vykonávat funkci a plnit úkoly členů preventivní požární hlídky.

Obsah odborné přípravy je zaměřen zejména na:

Tato odborná příprava zakončena ověřením vědomostí na učebně.

Osnovy všech kurzů a odborných příprav jsou koncipovány tak, aby splňovaly požadavky předpisů na úseku požární ochrany. Přístup k posluchačům je individuální a je vždy přizpůsoben podmínkám, ve kterých frekventant pracuje. Rozsah kurzu může být po vzájemné dohodě upraven v rozsahu právních předpisů. Konání kurzu je možné jak v naší odborné učebně, tak u zákazníka.

Foto naší učebny a zázemí pro pořádání školení a odborné přípravy:

člen Profesní komory požární ochrany

Kontakt

Prodejna a učebna:

Mukařovského 1986/7
155 00 Praha 5
Tel: 235 516 625

Kancelář:

Kroftova 3
150 00 Praha 5
Tel/fax: 257 317 653

NONSTOP volejte:

Mobil: 603 323 142

E-mail:

kraso@kraso.cz

Datová schránka:

t9fgv33