KRASO požárně technický servis, s.r.o.

O společnosti

Poskytujeme služby na úseku požární ochrany, jako je například zpracování dokumentace požární ochrany (požární řád, požární poplachové směrnice, dokumentace zdolávání požárů, požární evakuační plán atd.), vypracování požárně bezpečnostních řešení ke stavebnímu řízení autorizovaným inženýrem nebo posouzení požárního nebezpečí objektů či technologií. Zároveň provádíme školení o požární ochraně a kurzy odborné přípravy, expertní a znaleckou činnost nebo zpracování další dokumentace podle potřeb zákazníka.

V případě potřeby znaleckého posudku v souvislosti s požárem či jiné z námi nabízených služeb volejte kdykoliv, včetně víkendů a svátků - přítomnost znalce a autorizovaného inženýra na místě události může významně ovlivnit následný vývoj situace. Jsme připraveni pracovat a své poznatky důkladně zdokumentovat v terénu a na území celé České republiky.

Kurzy odborné přípravy - požární ochrana

V naší učebně Vám pomáháme získat odbornou způsobilost v požární ochraně pro výkon funkcí preventisty PO, technika PO nebo odborně způsobilé osoby. Odborné přípravy techniků PO a odborně způsobilývch osob jsou zakončeny zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. Dále nabízíme i jednodenní odbornou přípravu  pro členy Vaší preventivní požární hlídky.

Prodej věcných prostředků požární ochrany a dalšího zboží

Kromě požárně technických služeb rovněž nabízíme prodej například přenosných hasících přístrojů, požárního příslušenství (armatur, hadic, proudnic apod.), autonomních hlásičů kouře, hadicových systémů,  hydrantových skříní, bezpečnostních tabulek a značek, systémů INTUMEX a doplňkového či dárkového zboží s hasičskou tématikou.
Ceník zboží naleznete zde

člen Profesní komory požární ochrany

Kontakt

Prodejna a učebna:

Mukařovského 1986/7
155 00 Praha 5
Tel: 235 516 625

Kancelář:

Kroftova 3
150 00 Praha 5
Tel/fax: 257 317 653

NONSTOP volejte:

Mobil: 603 323 142

E-mail:

kraso@kraso.cz

Datová schránka:

t9fgv33