KRASO požárně technický servis, s.r.o

VZDĚLÁNÍ

Nová kniha požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách

Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí, praktických zkušeností a nutné se věnovat i problematice systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení.

V obsahu knihy jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují základy a obecné postupy.

Úvodní kapitoly knihy jsou věnovány stavbám a jejich částem, základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií.

Další kapitoly obsahují vždy ke konkrétnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se základními informacemi a principy.

Na závěr je představena činnost složek IZS při mimořádných událostech a posuzování požární bezpečnosti riskmanagamentem pojišťoven. Kniha je určena pro studenty škol oboru požární ochrana, bezpečnostního inženýrství, technického zařízení budov, pozemního stavitelství, odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany, pro znalosti zasahujících hasičů, oblast stavební prevence, kontrolní činnost, projektantům, investorům a široké odborné veřejnosti.

Cena knihy je 660,- Kč, včetně DPH,
poštovné a balné zdarma.

Poděkování generálnímu řediteli HZS ČR za jeho podporu při vydání knihy